İnsan Kaynakları

Kültür A.Ş.’nin insan kaynakları stratejisi, dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışının benimsediği, nitelikli işgücü ile çalışmalarını şekillendirmektedir. Çalışanlarını heyecan verici hedeflere kilitleyen, potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren, üstün performansları ödüllendiren bir yönetim ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Hedeflerimiz

  • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak,
  • Çalışanlarımıza sürekli gelişim imkânı sunmak,
  • Çalışan performansının düzenli olarak izlenmesini sağlamak,
  • Sistem ve süreçleri gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak,
  • Çalışanların başarılarını ve yüksek performanslarını ödüllendirmek,
  • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona sağladıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek,
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
  • Katılımcı, iletişime dayalı, açık ve şeffaf bir organizasyon yapısı oluşturmaktır.

İşe Alım Süreci

Şirketimiz çalışanları; 4857 Sayılı İş Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Kültür A.Ş.’de eleman seçme ve yerleştirme sürecinin temel amacı; şirketin bütün hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için, sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak ve maliyet bilinci içinde gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesidir.

Şirketimize başvuru yapacak adayların CV oluşturup kayıt yapabilecekleri web sitesinin adresi https://kariyer.ibb.istanbul/ şeklindedir. Personel ihtiyacı olduğunda başvuruda bulunanlar arasından seçilecek uygun nitelikli adaylar, görüşmeye davet edilir. Görüşme olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe yerleştirme süreci başlatılır.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmelerine imkân sağlayacak eğitim ve gelişim fırsatları sunmak Kültür A.Ş.’nin kalite politikaları arasında yer almaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanan eğitim prosedürüne göre karşılanmaktadır. Bu kapsamda şirket hedefleri ve bireysel hedefler doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları uygulanmaktadır.

Sosyal Olanaklar

Tüm çalışanlara ulaşım ve yemek imkânı sunulmaktadır. Yıl içinde belli dönemlerde çalışanların motivasyonunu arttırmak amacıyla turnuva, gezi, piknik gibi sosyal etkinlikler yapılır. Ayrıca işyeri hekimliği hizmeti de verilmektedir.

Staj

Şirketimiz, öğrencilere staj olanağı sağlayarak bir yandan sektörel gelişime katkı sağlarken diğer yandan da potansiyel ekip arkadaşlarını belirleme şansı bulur.

Şirketimizde stajlar kış ve yaz olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilir. Staj zorunluluğu bulunan adayların CV oluşturup kayıt yapabilecekleri web sitesinin adresi https://kariyer.ibb.istanbul/ şeklindedir. Stajyer ihtiyacı olduğunda başvuruda bulunanlar arasından seçilecek uygun nitelikli adaylar, görüşmeye davet edilir. Görüşme olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından süreç başlatılır. Lise öğrencisi adayların staj dosyası, üniversite öğrencisi adayların stajlarının zorunlu olduğuna dair belge ibraz etmeleri gerekir.