Denetçi Bilgisi

Dönem: 01.01.2020-31.12.2020

Ticaret Unvanı: AS Bağımsız Denetim ve YMM AŞ

Adres: Büyükdere Cad. No:23  Kat:7 Şişli – İstanbul