Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikamız

Kültür AŞ olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz; kültür, sanat, turizm, müze, yayıncılık ve açık hava reklamcılığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik ürün ve hizmetler sunmak; Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda Müşteri Odaklılık ilkemiz gereği Kültür AŞ vizyonuna uygun olarak;

  • Süreçlerimizi müşteri memnuniyeti odağında tasarlayıp geliştirmeyi ve süreç risklerimizde müşteri memnuniyetini hedeflemeyi,
  • Müşterilerin tüm geri bildirimlerini ve beklentilerini izleyebilecek iletişim kanallarına sahip olan bir bakış açısıyla gerekli altyapı kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Müşterilerimizin mahremiyetini ve şikâyet yönetimini düzenli analiz etmeyi,
  • Müşterilere yasal şartlara ve beklentilerine uygun olarak hızlı, kesintisiz ve sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmayı,
  • Müşteri yönetimi dâhil tüm süreçleri, risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla kurmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.