KÜLTÜR AŞ

Kültür AŞ, Ekim 1989 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kültür, sanat ve turizm hizmetleri sunmak üzere kurulmuş ticari amaçlı bir anonim şirkettir.

Kültür AŞ kuruluş amacı doğrultusunda, İstanbul’un kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için kültürel organizasyonlardan yayımcılık faaliyetlerine müze işletmeciliğinden açık alan reklamcılığına, kültürel mekân işletmeciliğinden ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum ve festivallere uzanan geniş bir yelpazede organizasyonlar gerçekleştirir. Bu çerçevede kamuya açık ihalelere girerek ya da bizzat kendisi projeler üretip, finansmanını sponsorluklar ya da kendi öz kaynakları ile temin ederek kültür ve sanat alanında bir aktör olarak faaliyetlerde bulunur.

Doğu ile Batı arasında köprü hüviyetinde olan İstanbul, birçok köklü medeniyetin ve kültürün de izlerini taşımaktadır. Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu başarı grafiği, İstanbul’umuzun yurt dışında daha dikkatle izlendiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede Kültür AŞ, İstanbul perspektifli çalışmalarını sürdürürken, hizmeti daha nitelikli ve kültürümüzün geleneksel yanlarıyla desteklenmiş bir sunuma dönüştürmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki yenilikleri takip eder. Gerek organizasyonlarında gerek işletmiş olduğu mekânlarda bu yenilikleri uygular.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan; Kültür AŞ’nin işlettiği Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı, Dijital Deneyim Müzesi ziyaretçi sayısı ve memnuniyeti ile İstanbul’un gözde kültür sanat mekânları arasında yer almaktadır. Kültür AŞ, bu müze mekânlarının yanı sıra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu başta olmak üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve son yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kültür merkezlerinin işletmeciliğini yapar.

Alanındaki yenilikleri takip eden ve inovatif uygulamaları gerek işlettiği çeşitli kültürel mekânlarda ve müzelerde uygulayan, insan kaynaklarına dönük çalışmalarını, personelinin yetkinleşmesi, uzmanlaşması bakımından seferber eden Kültür AŞ, kültür, sanat ve turizm alanında önemli bir aktör olmanın sorumluluğuyla hareket etmektedir. Bu çerçevede İstanbul’un kültürel ve sanatsal değerlerine duyarlı ve bu kadim değerleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik faaliyetlerine hız vermektedir. İstanbul’umuzun son yıllarda dünya şehirleri arasında yakaladığı başarı, tanınmışlık ve gelişmeler de şirket olarak misyon ve vizyonumuz çerçevesinde sorumluluklarımızı arttırmaktadır. Kültür AŞ, bütün bu sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, medeniyetimizin kültür başkenti İstanbul’a hizmet etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışındaki kültür ve sanata önem veren vizyon, Kültür AŞ’nin ve diğer kültür kurumlarının İstanbul’un tanıtımındaki misyonunu ve önemini belirlemektedir. Kültür AŞ uzman personeli ile İstanbul’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, şehrin kültürünü çeşitli etkinlikler ile görünür kılmak için çalışmalarını planlar.