Tekfur Sarayı Müzesi’nde ders zili çalıyor

İstanbul’un kültürel miraslarından Tekfur Sarayı Müzesi’nin kapılarını resim, müzik, tarih, drama gibi dersler için 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar olan ilkokul öğrencilerine ve öğretmenlerine açtık. Amacımız; çocuklarımızın semtlerinin kültürel ve tarihi mirasıyla daha güçlü bağlar kurarak sanatsal ve yaratıcı çalışmalarını alışılmış kalıpların dışına çıkarmalarını sağlamak.

Bizans İmparatorluk Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olma özelliğini taşıyan Tekfur Sarayı Müzesi, aynı zamanda çocuklarımız için adeta bir eğitim merkezi haline geliyor. Toplumun yaşam pınarlarından biri olan kültür ve sanatın çocuklarımızın zihninde somut bir anlam bulması adına müzemizin kapılarının resim, müzik, tarih ve drama gibi dersler için okullara açılmasıyla öğrenciler geçmişleriyle daha güçlü bağlar kurma olanağı buluyor.

Müzemizde 27 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen ilk derste Şehit Fikret Metin Öztürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri misafirimiz oldu. Kültür ve sanat eğitiminin, şehir kültürünü en iyi yansıtan tarihi bir dokunun çatısı altında gerçekleşmesiyle çocuklarımızın yaşayarak öğrenme imkânları artmış oldu.

Hayata geçirdiğimiz proje ile çocuklarımızın zihninde kültür ve sanatı soyut bir kavram olmaktan çıkarmayı; geçmişle bağlarımızı sağlayan ve geleceği inşa etmemiz adına bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan somut bir olgu haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Başvuru adresi: sanatdersleritekfurda@kultur.istanbul