Şair ruhlu bir ressam: Komet

Bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserleriyle tanınan; düzenlediği sergilerle dünya çapında ün sahibi olan ressam Gürkan Coşkun, nam-ı diğer Komet’in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sanatına yüzlerce eser bırakan Komet’e hayatına ve sanatına dair derlediğimiz yazımızla veda ediyoruz.

Komet kimdir?

Push pin Komet (Gürkan Coşkun) 1941 yılında Çorum’da doğdu. 1960–1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalışır.

Push pinGenellikle hayal ile gerçeği harmanladığı resim ve gravürleri ile tanınan sanatçı, bir müzik grubundan esinlenerek “Kuyruklu yıldız” anlamına da gelen Komet adını alır. Edebiyatla da ilgilenen sanatçının şiir ve anı kitabı vardır.

Push pin1971’de devlet bursu ile Paris’e giden ve Beaux Arts’da Gustave Singier ile çalışan Komet 1974’ten itibaren aralarında Galeri Maçka, Galerie Hilger (Viyana), Viyana Modern Sanat Müzesi, Lozan Canton Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi, Galerie Jean Briance (Paris), Galerie Artist (Berlin) ve Dirimart (İstanbul) gibi müze ve galerilerin bulunduğu çok sayıda kurumda kişisel sergi açar.

Push pinDışavurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınan Komet’in gerçek dışı figürleri, geçmiş bir dünyanın günümüze yansımış bireyleri ve insan olgusunun simgeleri izlenimini yaratır.

Push pin1970’lerin ortalarına doğru eski resimlerindeki anlam ve psikolojik atmosferle devamlılık gösteren yapıtlar gerçekleştirmeye başlar. Ancak bu yıllardan itibaren köylü ve kentlisiyle Türk tipinin yerini Batılı tipler, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figürlerle ikili ya da üçlü figür grupları almıştır. Daha önceleri içedönük bir anlam taşıyan ölüm ve acı teması, bu yapıtlarında bilinçli olarak yaşayan bir anlatıma dönüşmüştür.

Push pinKomet ana öğesi figür olan ve olayın bu öğeye bağlı olarak kurgulandığı resimlerinde gerek figürü, gerek olayı keskin çizgi ve renklerle, şok etkisi yapan leke ve renk kullanımıyla vurgulamaktadır. Buna karşın figürün ve olayın yerleştirildiği ortam çok daha romantiktir ve sanatçı burada saydam bir boyama tekniği ve yumuşak renkler kullanarak karşıtlığı daha da belirginleştirmiştir. Yer yer bilinçli olarak kullandığı boya akıtmalarıyla resmin etki gücünü artırmıştır.

Push pinSanatçı 1973’ten 1981’e değin sırasıyla Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yapmış, bu tarihten sonraysa bütünüyle bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında toplam 60 sergi açmıştır. Eserleri; Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde sergilenmiştir.

 

Kaynak:

galerisoyut.com.tr: https://www.galerisoyut.com.tr/artist/komet/
grupsanatgalerisi.com: https://grupsanatgalerisi.com/profile/komet/