Kültür Hattı videoları ve okumaları yayında!

İKSV’nin UNESCO destekli Kültür Hattı projesi, web sitesindeki yayınlarla kültür profesyonelleriyle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında yürütülen Kültür Hattı projesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kültür profesyonellerinin alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine katkıda bulunmaya devam ediyor. UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında, kültür politikaları ve yönetimi alanına odaklanan 10 video ve Kültür Hattı Okumaları başlıklı bir yazı dizisi hazırlandı.

Kültür profesyonelleri ve bu alanda çalışmalar yürüten araştırmacılar için kaynak niteliğindeki video ve yazılar www.kulturhatti.org sitesinde ücretsiz olarak erişime açıldı.

Proje kapsamında hazırlanan ilk beş videoya Kültür Politikaları, Kültürel Haklar, Kültür Yönetimi, Stratejik Planlama ve Kültür-Sanatta Dijital Dönüşüm konuları ile Prof. Dr. Füsun Üstel, Mahir Namur ve Emre Erbirer konuk oldu. Kültür Hattı Okumaları yazı dizisinin ilk beş yayınında ise kültür-sanat alanındaki araştırmalarını tamamlayan uzmanlar, sürecin mutfağında yaşadıkları deneyimleri benzer araştırmalar yürütmeyi düşünebilecek kişiler için kaleme aldılar.

Kültür Hattı Videoları

#1 Kültür Politikaları, Prof. Dr. Füsun Üstel: Serinin ilk bölümünde Prof. Dr. Üstel kültür politikasının tanımından yola çıkarak konunun tarihsel gelişimini ve farklı ülkelerdeki kültür politikaları modellerini ele alıyor. Video günümüzde kültür politikaları alanında öne çıkan mesele ve tartışmalarla ilgili bir değerlendirmeyle son buluyor.

#2 Kültürel Haklar, Prof. Dr. Füsun Üstel: Kültür hakkı ve kültürel haklar kavramlarının demokrasi perspektifinden irdelendiği bu bölümde, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) hakkında temel bilgiler yer alıyor.

#3 Kültür Yönetimi, Mahir Namur: Kültür yönetiminin tanımı ve bir meslek olarak ortaya çıkışından bugüne kültürel girişimciliğe dair tarihsel süreç aktarılıyor. Namur, videoda kültür yöneticisinin sorumluluk alanlarına da değinerek, meslekte etkili ve verimli çalışmalar yapmak için profesyonellerin geliştirmesi gereken özelliklerine değiniyor.

#4 Stratejik Planlama, Mahir Namur: Kültür-sanat alanında stratejik planlama yaklaşımı anlatılıyor ve kültür yönetimi alanından örnekler sunuluyor. Namur videoda, kültür yöneticisine iş süreçlerini başarılı şekilde sürdürebilmesi için bir planlama aracı sunmanın yanı sıra, faaliyetlerini bağlamlarıyla daha iyi ilişkilendirebilmesini sağlayacak geniş bir perspektif sunuyor.

#5 Kültür-Sanatta Dijital Dönüşüm, Emre Erbirer: Bu bölümde Erbirer, dijital dönüşümün ne olduğunu anlatırken, özellikle kültür sektörü için konunun öneminden ve ne yönde evrileceğinden bahsediyor. Pandemi ile hızlanan dijitalleşme sürecinin kültür sektöründeki karşılığı örneklerle aktarılırken, dönüşüm yolculuğuna hazırlanan kurumların atabileceği adımlara dair öneriler paylaşılıyor.

Kültür Hattı Okumaları

Web sitesinde ayrıca Kültür Hattı Okumaları isimli yazı dizisi de kültür-sanat profesyonelleriyle buluşuyor. Kültür Hattı Okumaları, Türkiye’deki kültür-sanat profesyonellerinin ve araştırmacılarının tecrübe alışverişine katkıda bulunmayı hedefleyen bir yazı dizisi. Yazarlar, kültür-sanat alanındaki araştırma ve yazı süreçlerinin mutfağında edindikleri deneyimleri, benzer araştırmalar yürütmeyi düşünebilecek kişiler için aktarıyorlar.

Kültür Hattı Okumaları yazı dizisi içerikleri:

#1 Seda Çoruk, Genç Klasik Müzik Sanatçılarının Kariyer Gelişiminde Türkiye’deki Yönetim Yapılarının Etkisi: Bu yazıda Seda Çoruk, Türkiye’de klasik müzik alanında faaliyet gösteren genç müzisyenlerin kariyer gelişimine etki eden yönetim yapılarını incelediği araştırmasını nasıl yürüttüğünü anlatıyor. Yazıya konu olan araştırmada, kariyerlerini herhangi bir finansal veya yönetimsel destek almadan sürdüren genç müzisyenler ile menajerlik, vakıf bursları gibi farklı yönetim yapılarından destek alan örnekler karşılaştırmalı şekilde inceleniyor.

#2 Zeynep Agan, Kültür-Sanat Alanında Marka Deneyimi Üzerine Bir Araştırma: Zeynep Agan, kültür-sanat alanında marka deneyiminin ziyaretçi memnuniyeti ve marka imajı üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasın paylaşıyor. Yazıya konu olan araştırma, marka deneyiminin farklı boyutlarını inceleyerek ortaya çıkan duyusal ve bilişsel boyutların, ziyaretçi memnuniyetini ve oluşan marka imajını açıklamada en etkili etmenler olduğunu gösteriyor.

#3 Necla Dursun, Sanatkâr Semt: Kuzguncuk: Necla Dursun yazısında İstanbul’un Kuzguncuk semtinde yürüttüğü araştırma sürecine dair ipuçları sunuyor. Yazıya konu olan araştırmada, Kuzguncuk’un kent içindeki varlığı; sanat üretenlerin semte etkileri, ortaya çıkan yaratıcı eserler ve sanatçıların bu bağlamdaki duygu ve düşünceleri çerçevesinde tartışılıyor.

#4 Kerem Güman, Kamusal Alanların Kesişim Kümesinde Sanatı Okumak: Kerem Güman, 56. Venedik Bienali’ni yerinde inceleyerek yaptığı araştırma deneyimini yazıyor. Yazıya konu olan araştırmada bienalleri, tarihin belli bir dönemine dair simülasyonlar olarak kabul eden yazar, bienaller aracılığı ile zamanın sosyo-politik ruhunu kavramak için verdiği çabadan bahsediyor.

#5 Mustafa Köksal Korkut, Çağdaş Sanat ve Siyaset İlişkisi: Bu yazı kapsamında, Köksal Korkut, İstanbul Bienalleri deneyimlerinden yola çıkarak çağdaş sanat ve siyaset ilişkisi bağlamında yazdığı araştırmasından bahsediyor. Yazıya konu olan çalışma, bienallerin dünya genelinde ve Türkiye’de ne anlam ifade ettiğini ve İstanbul Bienallerinden yola çıkarak, sanat ve siyaset ilişkisinin çağdaş sanattaki yansımalarına değiniyor.