İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı yeni dönem başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenecek 17. İstanbul Bienali’nin Çalışma ve Araştırma Programı’nın (ÇAP) 2021-2022 dönemi katılımcılarını belirlemek için başvurular başladı. Sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacıları buluşturmayı hedefleyen İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın (ÇAP) yeni dönem katılımcılarını belirlemek için başvurular 1 Aralık’a kadar sürecek.

Volkan Aslan, Ayşe Draz, Kevser Güler, Ayşin Zoe Güneş, Ferhat Özgür, Bige Örer ve Zeyno Pekünlü’den oluşan Danışma Grubu, Aralık ayı sonunda görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecek. Programa katılacak kişiler, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek ve duyurulacak.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın, pandemi koşullarına uygun olarak dijital ortamda ve açık hava mekânlarda gerçekleştirilmesi planlanan 2021-2022 dönemi, Avrupa Birliği Grant Scheme for Common Cultural Heritage Fonu desteğiyle ve BAK, basis voor actuele kunst işbirliğiyle gerçekleşiyor.

ÇAP’a kimler başvurabilir?

ÇAP’a her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılar (görsel sanatlar, sahne sanatları, edebiyat, sinema, ses) ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılar başvurabiliyor.

ÇAP’a başvurmak için yaş sınırı olmamakla birlikte başvuru sahiplerinin çalışma yapmak istedikleri alanda birkaç senelik tecrübe sahibi olmaları bekleniyor.

Programın bir kısmı İngilizce yürütüleceği için katılımcıların Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilmesi önem arz ediyor.

Program kapsamında 6 ay boyunca (Aralık 2021-Mayıs 2022) haftada en az bir ders, seminer, atölye ve ayda bir danışmanlarla birebir görüşmeler düzenleneceği için başvuru sahiplerinin eğitim ya da çalışma takviminin bu etkinliklere düzenli katılım sağlayacak esneklikte olması bekleniyor.

Şehir dışından başvurulara açık olan ÇAP’ta, her dönem için şehir dışından en fazla beş katılımcıya etkinliklere katılım için gerekli haftalık Türkiye içi seyahat masraflarını karşılamaya ya da program süresince İstanbul’da yaşamalarına destek olmaya yönelik sınırlı maddi destek sağlanıyor. ÇAP’a geçtiğimiz dönem için başvurmuş ancak kabul almamış kişiler tekrar başvuru yapabiliyor.

Başvuru süreci

Başvuru için adayların aşağıdaki dosyaları 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında ib.arastirma@iksv.org adresine e-posta yoluyla ulaştırması gerekiyor: (E-postanın ekleri 15 MB’ı aşmamalıdır.)

  • Eğitim geçmişiniz ve çalışma tecrübelerinizle bugüne dek katıldığınız sergilere, etkinliklere ya da yayımlanmış araştırmalara, makalelere dair bilgi içeren kısa özgeçmiş
  • Beş seneden eski olmayan çalışmalarınızı özetleyen ve 15 sayfayı geçmeyecek bir PDF portfolyo (Portfolyo, başvuranın alanına bağlı olarak görsel ya da yazılı olabilir; film malzemeleri için çevrimiçi video linkleri; yayımlanmış yazı, makale gibi dokümanların linklerini ya da yayımlandıkları mecraların bilgilerini içerebilir.)
  • Programa neden katılmak istediğinizi ve program süresince geliştirmek istediğiniz projeyi veya araştırmayı kısaca açıklayan, 500 kelimeyi geçmeyecek bir motivasyon mektubu
  • Başvuruya referans olabilecek iki kişinin ismi, başvuru sahibiyle ilişkisine dair bilgi, e-posta adresi ve telefon numarası

ÇAP hakkında:

ÇAP, İstanbul Bienali’nin 1987’den bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratma tecrübesinden yola çıkarak genç sanatçı ve araştırmacılar için 2018’de başlattığı bir program. Sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, farklı disiplinlerden katılımcıların sanat alanında, eleştirel bir atmosferde, derinlikli araştırma ve üretim yapmalarına yardımcı oluyor; teknik ve fikirsel destek sağlıyor. Bu program, katılımcıların çalışmalarını desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekâna, kaynaklara, imkânlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken, aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmalara, disiplinlerarası üretimlere, ortak çalışmalara ve yeni işbirliklerine zemin hazırlıyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarından farklı üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri bekleniyor.

17. İstanbul Bienali hakkında:

17. İstanbul Bienali’nin küratoryal ekibi Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’ten oluşuyor. 17. İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu’nda ise 11. Berlin Bienali eş küratörlerinden Agustín Pérez Rubio, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, Whitechapel Galerisi direktörü ve küratör Iwona Blazwick, İstanbul Modern Sanat Müzesi genel direktörü, küratör ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu ve Kanazawa 21. Yüzyıl Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Yuko Hasegawa yer alıyor.

17. İstanbul Bienali sergileri 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.