Atölye Modern’den ilkbahar döneminde yepyeni iki program!

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, ilkbaharda çevrimiçi olarak devam ediyor. “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” ile “Günümüz Sanatı ve NFT” adlı iki yeni programın eklendiği Atölye Modern 15 Mart’ta başlıyor.

Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” adlı yeni seminer, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri’nden günümüze sanat alanındaki yönelimleri ve çağdaş sanat ortamındaki değişimleri tarihsel bir perspektifle on hafta boyunca işliyor.

Programın ilk yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet döneminde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihsel bağlamı ile ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatçılar, yapıtlar, sergiler ve kurumlar bakımından gelişmeler detaylı olarak işleniyor.

Programın ilk yedi dersi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülüyor. Sanayi Devrimi’nin doğu-batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal etkileri, uluslararası sergiler/ fuarlar, oryantalist dönem ve sanat ortamının üsluplara yansımaları incelenerek analiz ediliyor. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mimari-resim-heykel sanatının gelişimi incelenirken aynı zamanda bu dönemde devlet-sanat ilişkisi, sergiler, kurumsal yenilikler ve sanat ortamının gelişimi de analiz ediliyor. Ayrıca; yine bu dönemde sanatsal yöntemlerin, ekollerin analizi incelenirken döneme dair bir sanat piyasası, koleksiyonculuk analizi yapılarak bu gelişmelerin sanat üretimine etkileri yorumlanıyor.
Programın son üç dersi ise Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülüyor. Programın bu bölümünde Türkiye’de 1980’den günümüze sanatın, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanat yapmak eyleminin katmanlaşan yönleri de irdeleniyor.

Günümüz Sanatı ve NFT” adlı yeni seminer ise güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

“Yeni medya”, “dijital sanat”, “NFT” kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve NFT ile sanat arasında nasıl bir ilişki olduğunu yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ile ilgili detaylı bilgiye 0212 334 73 52 no’lu telefondan ya da atolyemodern@istanbulmodern.org mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.