Kültür A.Ş

Home

HAKKIMIZDA

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Çok sesliliğe önem veren bir anlayışla, hizmetlerimizden faydalanan kişilerin düşüncelerini ve beklentilerini dikkate alarak kültür, sanat ve turizm alanında yeni çalışmalarımıza yön vermek;

Çalışanlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmelerine imkân sağlayacak eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek;

Hizmet ve faaliyetlerimizin tasarlanma aşamasından başlayıp, uygulanmasına kadar geçen süreçte sarf ettiğimiz tüm kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak başarılı bir yönetim modeli, etkin bir işbirliği ve sürekli gelişim ortamı oluşturmak.

Vizyonumuz

Kültür, sanat, turizm ve açık hava reklamcılığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede ürün ve hizmetler sunarak Türk kültür ve sanatının tanıtılması ve yaşatılmasına, İstanbul’un tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına katkıda bulunan bir kuruluş olmak.