Kültür A.Ş

Home

BASIN ODASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG) 100. Yıl toplantısına paralel olarak Fas’ın Başkenti Rabat’ta düzenlenen fuara, aralarında Kültür A.Ş.’nin de yer aldığı 7 iştiraki ve İSMEK’le birlikte katılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı Kadir Topbaş da fuarda temaslarda bulunarak tecrübelerini paylaşıyor.

İBB, 1-5 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İstanbul’un teknoloji ve kültür sanat alanında yapmış olduğu yatırımların anlatılacağı fuara 300 metrekarelik bir stantla katılıyor. Stantta “özel tasarım” alanında “İstanbul’un Ruhu Sergisi” açılacak. Sergi’de 16 adet İstanbul fotoğrafı yer alacak.

Fuara; dünyanın çeşitli bölgelerinden karar alıcılar, merkezî ve yerel yöneticilerin yer aldığı 3000 delege ve bunlarla işbirliği halinde çalışan akademisyenler, araştırmacılar, uluslar arası kalkınma ve işbirliği ajanslarının temsilcileri, profesyoneller, kentsel ve yerel yönetim alanlarında söyleyecek sözü olan otoriteler, kamu yatırımı, ekipman, teknoloji ve planlama / programlama ile ilgili çalışanlar katılıyor. 

10.000 metrekarelik bir alanda katılımcılar, teknolojilerini, hizmetlerini, tecrübelerini paylaşacaklar.

Fuarda yer alan sektörler şöyle sıralanıyor:

•          Yerel kamu hizmetleri: içme suyu, sıvı ve katı arıtma, ev giderleri, enerji, sokak aydınlatma, taşımacılık

•          Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri

•          Eğitim, staj

•          Sosyal kamu sağlığı

•          Kültür

•          Hane ve şehir planlama

•          Çevre ve arazi geliştirme

•          Risk ve felaket yönetimi

•          Denetim, iş danışma

•          İdare, şeffaflık, bütünlük

•          Yerinden işbirliği

•          Yatırım finansmanı.